Energie

Kasklimaat en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna elke wijziging in het kasklimaat heeft consequenties voor het energiegebruik, en andersom. Welk klimaat heb je nodig in je kas bij het product wat je wil produceren? En hoe ga je deze energie opwekken, op een zo efficiënt mogelijke manier? Met onze eigen Certhon simulatiesoftware rekenen we teeltconcepten door en kunnen we vooraf nauwkeurig het effect van ingrepen in klimaat en energiegebruik op het gewas voorspellen.

 

We koppelen en renoveren bestaande installaties en ontwikkelen nieuwe systemen die voldoen aan de eisen van morgen. Warmtepompen, zonnepanelen, aardwarmte en bronsystemen: we ontwikkelen het zelf.

Onze installaties en systemen

Boven en ondergrondse opslag (WKO)

Boven- en ondergrondse opslagsystemen voor warmte-koude-opslag (WKO) veel worden gebruikt in kassen om energie te besparen en de productiviteit te verbeteren. Bij een WKO-systeem wordt warmte opgeslagen in de zomer, wanneer de temperatuur in de kas hoog is, en vervolgens gebruikt om de kas in de winter te verwarmen. Op dezelfde manier wordt koude opgeslagen in de winter en gebruikt om de kas in de zomer te koelen. Hierdoor wordt er minder energie verbruikt om de kas op de gewenste temperatuur te houden, waardoor kosten worden bespaard en de milieubelasting wordt verminderd.

Warmtepomp (met laag en hoogwaardige warmte)

Een warmtepomp worden gebruikt om warmte te halen uit de buitenlucht of uit de bodem en deze warmte te gebruiken om de kas te verwarmen. Het type warmtepomp dat wordt gebruikt, hangt af van de specifieke behoeften van de kas. Een hoogwaardige warmtepomp kan bijvoorbeeld warmte produceren tot wel 85°C, terwijl een lage temperatuur warmtepomp warmte produceert tot ongeveer 40-50°C. Het voordeel van een warmtepomp is dat het een zeer efficiënte manier is om warmte te genereren, omdat het meer warmte kan produceren dan de hoeveelheid energie die nodig is om het te laten werken. Daarnaast kan een warmtepomp ook helpen om de luchtvochtigheid in de kas te reguleren, wat kan bijdragen aan een gezonde groei van de teelt

WKK

In kassen wordt het warme water dat wordt geproduceerd door de WKK gebruikt om de kas te verwarmen en de planten te voorzien van de benodigde warmte. Dit is een efficiënte manier van verwarming omdat de warmte direct wordt gebruikt waar het nodig is, in tegenstelling tot traditionele verwarmingsmethoden waarbij warmte verloren gaat tijdens transport door buizen. Bovendien kan de geproduceerde elektriciteit worden gebruikt om de kas te voorzien van stroom, waardoor de afhankelijkheid van het energienetwerk wordt verminderd. Het overschot aan elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het net, wat kan resulteren in besparingen op de energierekening.

Ketel

Een ketel zorgt voor warm water en stoom dat nodig is voor het verwarmen van kassen en het laten groeien van gewassen. Traditionele ketels werken meestal op gas of olie, maar er zijn ook elektrische ketels beschikbaar die werken op elektriciteit. Elektrische ketels zijn over het algemeen duurder in gebruik dan gas- of oliegestookte ketels vanwege de hogere kosten van elektriciteit. Het kan echter wel rendabel zijn om een elektrische ketel te gebruiken in situaties waarin de prijs van gas of olie hoog is, of wanneer er geen toegang is tot gas- of oliebrandstof.

Interesse?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van energiebesparende innovaties voor jouw bedrijf? Ons team van experts staat voor je klaar! +31 174225080.

Contact